KONTAKT - TATRANSKÉ KÚPELE HORNÝ SMOKOVEC

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:Kúpele Horný Smokovec sú najvyššie položenými kúpeľami pre deti a dorast na Slovensku. Sú jedinými tatranskými kúpeľami na liečbu ochorení dýchacích ciest. Hlavnou procedúrou je klimatoterapia.  Stimuluje v organizme procesy, ktoré posilňujú imunitu. Vysokohorská klíma sa vyznačuje dostatkom slnečného svitu, čistým vzduchom a teplotnou inverziou. Výsledky liečby sú v dlhodobom sledovaní výborné.


Klimatoterapia
Klimatoterapia je fyzikálna liečba, využívajúca účinné faktory klímy. Vysokohorská klíma sa vyznačuje dostatkom slnečného svitu, čistým vzduchom, teplotnou inverziou, zníženým parciálnym tlakom O2, výskytom určitého počtu negatívnych iónov, obsahom aerosólov v ovzduší. Klimatoterapia je účinná vtedy, keď je jej charakter odlišný od podnebia v trvalom bydlisku, svojimi vlastnosťami ovplyvňuje ochorenie a stimuluje v organizme procesy, ktoré zvyšujú jeho obranyschopnosť. Meteorologické vplyvy pôsobia na receptory kože, receptory v sliznici dýchacích ciest a na zmyslové orgány. Najdôležitejšou procedúrou je klimatoterapia, t. j. organizovaný skupinový pobyt na vzduchu, trvajúci najmenej dve hodiny pod dozorom odborného personálu. Klimatoterapia je doplnená liečebným telocvikom, fyzikálnymi procedúrami (diatermia, bioptron, solux, parafín), inhaláciami  a saunou. V letnom období aj časť vyučovacích hodín prebieha vonku. Dôraz kladieme na pohybovú aktivitu – vychádzky, túry.
Liečebná rehabilitácia
Neoddeliteľnou súčasťou liečby je pohybová liečba, predovšetkým dýchacia gymnastika a celková športová aktivita. Dýchacia gymnastika je súbor cvičení zameraných na dýchanie, najmä na jeho rytmus a hĺbku dychu. Posilňujú sa dýchacie svaly, nacvičuje bránicové dýchanie. Využívame skupinovú aj individuálnu liečbu. Deti cvičia za použitia rôznych pomôcok – fit lopta, rebriny, rôzne druhy loptičiek a iné náradie. Pre vekovú skupinu detí do 6 rokov máme vypracovanú sériu špeciálnych cvičení, kde hravou formou získavajú správne dychové návyky, učia sa dýchať nosom, smrkať nos. Špeciálnymi polohovacími a naklepávacími technikami na fit lopte pomáhame lepšiemu prekrveniu tkanív hrudníka, mobilizácii a následnému vykašľaniu hlienov. Máme k dispozícii fitness centrum, kde si deti môžu zlepšiť celkovú kondíciu. Všetky cvičenia sú pod odborným usmernením a dohľadom.
Inhalačná liečba
Spočíva v tom, že liečebnú látku vieme „dopraviť“ až do tých najmenších priestorov dýchacieho systému. Dochádza k skvapalneniu hlienov, mobilizácii riasinkového epitelu v dýchacích cestách, čo uľahčuje vykašliavanie. Tým, že k inhalácii používame predovšetkým liečivú minerálnu vodu, nie sú pacienti zaťažení chemickými látkami.
Elektroliečba
V liečbe sa využíva striedavý prúd nízkej a strednej frekvencie, vysokofrekvenčný prúd a elektromagnetická energia. V našom zariadení používame krátkovlnný prístroj Fysiopuls, s kontinuálnou alebo impulznou emisiou, ktorý možno využiť pri viacerých ochoreniach.
Svetloliečba
Používame solux a bioptron. Pri tejto liečbe sa využíva viditeľná aj neviditeľná časť svetelného spektra. Ovplyvňujú sa zápalové procesy, urýchľuje sa hojenie.
Teploliečba
Pri tejto liečebnej procedúre pri ochoreniach dýchacích ciest sa pôsobením tepla a následnom prekrvení ohrievaného miesta uľahčí odkašliavanie, uvoľňujú sa spazmy svalstva. U nás využívame špeciálne tepelné médiá.
Vodoliečebná procedúra - plávanie
Je všeobecne známe, že plávanie je vhodný šport najmä pre alergikov a astmatikov. Sú pri ňom zapojené všetky svalové skupiny, dôležitá správna koordinácia dýchania. Hravou formou sa dieťa učí dýchať nosom. Naši pacienti využívajú bazény v okolitých zariadeniach.
Sauna
Pôsobením vysokej teploty, striedaním tepla a chladu, dochádza k prekrveniu celého tela, mobilizuje sa endokrinný aj imunitný systém. Organizmus sa potením zbavuje škodlivín. Využívame suchú a parnú saunu a takisto svetelné spektrum Teplota v suchej saune je do 100 st. C (v závislosti od veku dieťaťa). V parnej saune do 80 st. C, vlhkosť vzduchu od 70% - 90%. Do pary pridávame vonné esencie. Pobyt v saune je 3x15 min., medzi cyklami je dôležité dôkladné ochladenie (využívame sprchu).
Masáže
Masážnymi technikami jednotlivých častí tela dosahujeme prekrvenie, uvoľnenie svalstva. Pacient nadobúda pocit uvoľnenia a pohody.

.

  LIEČEBNÝ DOM LÚČ              cenník
  LIEČEBNÝ DOM SOSNA         cenník
  LIEČEBNÝ DOM SMREK        cenník
AKTIVITY


Pohybová aktivita
Vykonáva sa pod odborným dozorom. K dispozícii máme futbalové, volejbalové, basketbalové ihrisko a tenisový kurt. Počas liečenia u nás dochádza k celkovej zmene režimu (dietetického, pohybového), deti trávia všetok voľný čas vonku, nesedia pri televízoroch a za počítačmi. To  výraznou mierou ovplyvňuje zdravotný stav. Po návrate domov trpia menším počtom (alebo žiadnym) infektov, znižuje sa spotreba liekov, rodičia nie sú nútení ostávať s dieťaťom doma – čo je nesporne ekonomický efekt. Deti nevymeškávajú vyučovanie, sú celkovo pozitívne naladené.
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky