KÚPELE HORNÝ SMOKOVEC - TATRANSKÉ KÚPELE Horný Smokovec

JEDINÉ TATRANSKÉ KÚPELE PRE DETI A DORAST
Prejsť na obsah

Kúpele Horný Smokovec

vo Vysokých Tatrách

Pobyty aj pre samoplatcov
Pre deti od 3 do 18 rokov
Deti môžu liečebný pobyt absolvovať
aj sami

Pobyty aj pre sprievodcov detí a súrodencov liečeného dieťaťa
24 hodinová lekárska starostlivosť
Liečebný pobyt hradí zdravotná poisťovňa
Návrat na obsah