KÚPELE HORNÝ SMOKOVEC - TATRANSKÉ KÚPELE Horný Smokovec

JEDINÉ TATRANSKÉ KÚPELE PRE DETI A DORAST
Prejsť na obsah

Kúpele Horný Smokovec

vo Vysokých Tatrách

V čase od 21. 12. 2023 do 16. 1. 2024
budú Kúpele Horný Smokovec, s.r.o. zatvorené.

Od 8. 1. 2024 v čase  od 10:00 do 12:00,
bude na t. č.  0902 650 800  
informovať pracovníčka prijímacej kancelárie.
Pobyty aj pre samoplatcov
Pre deti od 3 do 18 rokov
Deti môžu liečebný pobyt absolvovať
aj sami

Pobyty aj pre sprievodcov detí a súrodencov liečeného dieťaťa
24 hodinová lekárska starostlivosť
Liečebný pobyt hradí zdravotná poisťovňa
Návrat na obsah