KÚPELE HORNÝ SMOKOVEC - TATRANSKÉ KÚPELE Horný Smokovec

Kúpele Horný Smokovec
JEDINÉ TATRANSKÉ KÚPELE PRE DETI A DORAST
Prejsť na obsah
Kúpele Horný Smokovec
priamo vo Vysokých Tatrách

Nadýchni sa zdravia

Získajte ubytovanie pre sprievodcu dvoch detí na liečení zadarmo
Viac informácií tu

Aj po prekonaní ťažších foriem pľúcnych chorôb (zápal pľúc, Covid, a iné) sa vo vysokohorskom prostredí Tatier organizmus ľahšie a rýchlejšie zotavuje. Ťažké formy ochorení pľúc sa vo Vysokých Tatrách liečia už viac ako 80 rokov.
Objavte bezpečie
v čistom prostredí Vysokých Tatier
Liečebný pobyt hradí zdravotná poisťovňa
Pobyty aj pre samoplatcov
Pre deti od 3 do 18 rokov
Deti môžu liečebný pobyt absolvovať sami, so súrodencom alebo aj s dospelým sprievodcom.
Pobyty aj pre sprievodcov detí a súrodencov liečeného dieťaťa
24 hodinová lekárska starostlivosť
Návrat na obsah